Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Poncelet na Foot-pound force per hour: 1 Poncelet [p] = 2 603 884,986 435 6 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]


Przelicz Poncelet na Foot-pound force per hour