Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Poncelet na cal/h: 1 Poncelet [p] = 843 220,120 378 33 cal/h


Przelicz Poncelet na cal/h