Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pond-meter na J/rad: 1 Pond-meter [pm] = 0,009 806 65 J/rad


Przelicz Pond-meter na J/rad