Pond-meter -> Ounce-feet

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pond-meter na Ounce-feet: 1 Pond-meter [pm] = 0,115 753 659 112 37 Ounce-feet [ozft]Przelicz Pond-meter na Ounce-feet:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pond-meter [pm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce-feet [ozft]'.

Pond-meter -> Ounce-feet