Pound -> Hundredweight (short/US) - Cental

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound na Hundredweight (short/US) - Cental: 1 Pound [lb] = 0,01 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]Przelicz Pound na Hundredweight (short/US) - Cental:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound [lb]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]'.

Pound -> Hundredweight (short/US) - Cental