Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound na Ton (short/US): 1 Pound [lb] = 0,000 5 Ton (short/US)


Przelicz Pound na Ton (short/US)