Pound per cubic foot -> Kilogramów na metr sześcienny

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per cubic foot na Kilogramów na metr sześcienny: 1 Pound per cubic foot [lb/ft³] = 16,018 463 37 Kilogramów na metr sześcienny [kg/m³]Przelicz Pound per cubic foot na Kilogramów na metr sześcienny:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per cubic foot [lb/ft³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na metr sześcienny [kg/m³]'.

Pound per cubic foot -> Kilogramów na metr sześcienny