Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per cubic foot na Mikrogramów na decylitr: 1 Pound per cubic foot [lb/ft³] = 1 601 846,337 Mikrogramów na decylitr [µg/dl]


Przelicz Pound per cubic foot na Mikrogramów na decylitr