Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per cubic inch na Gramów na decylitr: 1 Pound per cubic inch [lb/in³] = 2 767,990 471 Gramów na decylitr [g/dl]


Przelicz Pound per cubic inch na Gramów na decylitr