Pound per cubic inch -> Kilogramów na centymetr sześcienny

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per cubic inch na Kilogramów na centymetr sześcienny: 1 Pound per cubic inch [lb/in³] = 0,027 679 904 71 Kilogramów na centymetr sześcienny [kg/cm³]Przelicz Pound per cubic inch na Kilogramów na centymetr sześcienny:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per cubic inch [lb/in³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na centymetr sześcienny [kg/cm³]'.