Pound per cubic inch -> Ounce per gallon (US fluid)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per cubic inch na Ounce per gallon (US fluid): 1 Pound per cubic inch [lb/in³] = 3 696,000 000 123 9 Ounce per gallon (US fluid)Przelicz Pound per cubic inch na Ounce per gallon (US fluid):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per cubic inch [lb/in³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per gallon (US fluid)'.

Pound per cubic inch -> Ounce per gallon (US fluid)