Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per cubic inch na Slug per cubic foot: 1 Pound per cubic inch [lb/in³] = 53,707 881 895 365 Slug per cubic foot [slug/ft³]


Przelicz Pound per cubic inch na Slug per cubic foot