Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per foot second na Pa·s: 1 Pound per foot second = 1,488 164 Pa·s [Pas]


Przelicz Pound per foot second na Pa·s