Pound per foot second -> Puaz

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per foot second na Puaz: 1 Pound per foot second = 14,881 64 Puaz [P]Przelicz Pound per foot second na Puaz:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per foot second'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Puaz [P]'.

Pound per foot second -> Puaz