Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (US fluid) na Gramów na decylitr: 1 Pound per gallon (US fluid) = 11,982 642 73 Gramów na decylitr [g/dl]


Przelicz Pound per gallon (US fluid) na Gramów na decylitr