Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (US fluid) na Mikrogramów na decylitr: 1 Pound per gallon (US fluid) = 11 982 642,73 Mikrogramów na decylitr [µg/dl]


Przelicz Pound per gallon (US fluid) na Mikrogramów na decylitr