Pound per gallon (US fluid) -> Ounce per cubic inch

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (US fluid) na Ounce per cubic inch: 1 Pound per gallon (US fluid) = 0,069 264 069 269 825 Ounce per cubic inch [oz/in³]Przelicz Pound per gallon (US fluid) na Ounce per cubic inch:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per gallon (US fluid)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per cubic inch [oz/in³]'.