Pound per gallon (US fluid) -> Pound per gallon (imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (US fluid) na Pound per gallon (imperial): 1 Pound per gallon (US fluid) = 1,200 949 925 372 8 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]Przelicz Pound per gallon (US fluid) na Pound per gallon (imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per gallon (US fluid)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per gallon (imperial) [lb/gal]'.

Pound per gallon (US fluid) -> Pound per gallon (imperial)