Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (imperial) na Miligramów na decylitr: 1 Pound per gallon (imperial) [lb/gal] = 9 977,637 266 Miligramów na decylitr [mg/dl]


Przelicz Pound per gallon (imperial) na Miligramów na decylitr