Pound per gallon (imperial) -> Ounce per gallon (imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (imperial) na Ounce per gallon (imperial): 1 Pound per gallon (imperial) [lb/gal] = 16,000 000 000 641 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]Przelicz Pound per gallon (imperial) na Ounce per gallon (imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per gallon (imperial) [lb/gal]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'.