Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per hour na Kilogramów na minutę: 1 Pound per hour [lb/h] = 0,007 559 872 833 333 3 Kilogramów na minutę [kg/min]


Przelicz Pound per hour na Kilogramów na minutę