Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per hour na Kilogramów na sekundę: 1 Pound per hour [lb/h] = 0,000 125 997 880 555 56 Kilogramów na sekundę [kg/s]


Przelicz Pound per hour na Kilogramów na sekundę