Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per hour na Pound per minute: 1 Pound per hour [lb/h] = 0,016 666 666 666 667 Pound per minute [lb/min]


Przelicz Pound per hour na Pound per minute