Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per hour na Slug per minute: 1 Pound per hour [lb/h] = 0,000 518 015 940 450 01 Slug per minute [slug/min]


Przelicz Pound per hour na Slug per minute