Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per hour na Ton (short/US) per minute: 1 Pound per hour [lb/h] = 0,000 008 333 333 333 333 3 Ton (short/US) per minute [tn/min]


Przelicz Pound per hour na Ton (short/US) per minute