Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per minute na Kilogramów na godzinę: 1 Pound per minute [lb/min] = 27,215 542 2 Kilogramów na godzinę [kg/h]


Przelicz Pound per minute na Kilogramów na godzinę