Pound per minute -> Kilogramów na minutę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per minute na Kilogramów na minutę: 1 Pound per minute [lb/min] = 0,453 592 37 Kilogramów na minutę [kg/min]Przelicz Pound per minute na Kilogramów na minutę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per minute [lb/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na minutę [kg/min]'.

Pound per minute -> Kilogramów na minutę