Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per minute na Kilogramów na minutę: 1 Pound per minute [lb/min] = 0,453 592 37 Kilogramów na minutę [kg/min]


Przelicz Pound per minute na Kilogramów na minutę