Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per second na Gramów na godzinę: 1 Pound per second [lb/s] = 1 632 932,532 Gramów na godzinę [g/h]


Przelicz Pound per second na Gramów na godzinę