Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per second na Kilogramów na sekundę: 1 Pound per second [lb/s] = 0,453 592 37 Kilogramów na sekundę [kg/s]


Przelicz Pound per second na Kilogramów na sekundę