Pound per second -> Ton (short/US) per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per second na Ton (short/US) per second: 1 Pound per second [lb/s] = 0,000 5 Ton (short/US) per second [tn/s]Przelicz Pound per second na Ton (short/US) per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per second [lb/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ton (short/US) per second [tn/s]'.

Pound per second -> Ton (short/US) per second