Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per second na Ton (short/US) per second: 1 Pound per second [lb/s] = 0,000 5 Ton (short/US) per second [tn/s]


Przelicz Pound per second na Ton (short/US) per second