Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per square foot na Inch of mercury: 1 Pound per square foot [psf] = 0,014 139 031 280 813 Inch of mercury [inHg]


Przelicz Pound per square foot na Inch of mercury