Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per square foot na Kilogram na centymetr kwadratowy: 1 Pound per square foot [psf] = 0,000 488 242 774 035 99 Kilogram na centymetr kwadratowy [kgf/cm²]


Przelicz Pound per square foot na Kilogram na centymetr kwadratowy