Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per square foot na Pièze: 1 Pound per square foot [psf] = 0,047 880 26 Pièze [pz]


Przelicz Pound per square foot na Pièze