Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per square foot na Poundal per square foot: 1 Pound per square foot [psf] = 32,174 048 021 589 Poundal per square foot


Przelicz Pound per square foot na Poundal per square foot