Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per square inch na Atmosfera fizyczna: 1 Pound per square inch [psi] = 0,068 045 961 016 531 Atmosfera fizyczna [atm]


Przelicz Pound per square inch na Atmosfera fizyczna