Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per square inch na Centymetr słupa rtęci: 1 Pound per square inch [psi] = 5,171 491 812 328 6 Centymetr słupa rtęci [cmHg]


Przelicz Pound per square inch na Centymetr słupa rtęci