Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-feet na J/rad: 1 Pound-feet [lbft] = 1,355 817 948 331 4 J/rad


Przelicz Pound-feet na J/rad