Pound-feet -> Meganiutonometr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-feet na Meganiutonometr: 1 Pound-feet [lbft] = 0,000 001 355 817 948 331 4 Meganiutonometr [MNm]Przelicz Pound-feet na Meganiutonometr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound-feet [lbft]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Meganiutonometr [MNm]'.