Pound-feet -> Miliniutonometr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-feet na Miliniutonometr: 1 Pound-feet [lbft] = 1 355,817 948 331 4 Miliniutonometr [mNm]Przelicz Pound-feet na Miliniutonometr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound-feet [lbft]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Miliniutonometr [mNm]'.