Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-feet na Ounce-feet: 1 Pound-feet [lbft] = 16,003 516 859 436 Ounce-feet [ozft]


Przelicz Pound-feet na Ounce-feet