Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-feet na Ounce-inches: 1 Pound-feet [lbft] = 192,042 202 313 23 Ounce-inches [ozin]


Przelicz Pound-feet na Ounce-inches