Pound-inches -> Kilogram-force-centimeter

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-inches na Kilogram-force-centimeter: 1 Pound-inches [lbin] = 1,152 124 619 8 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]Przelicz Pound-inches na Kilogram-force-centimeter:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound-inches [lbin]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogram-force-centimeter [kgfcm]'.