Pound-inches -> Kiloniutonometr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-inches na Kiloniutonometr: 1 Pound-inches [lbin] = 0,000 112 984 829 027 62 Kiloniutonometr [kNm]Przelicz Pound-inches na Kiloniutonometr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound-inches [lbin]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kiloniutonometr [kNm]'.