Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-inches na Ounce-feet: 1 Pound-inches [lbin] = 1,333 626 404 953 Ounce-feet [ozft]


Przelicz Pound-inches na Ounce-feet