Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-inches na Pond-meter: 1 Pound-inches [lbin] = 11,521 246 198 Pond-meter [pm]


Przelicz Pound-inches na Pond-meter