Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-mole na Gram-mole: 1 Pound-mole [lbmol] = 453,592 37 Gram-mole [g-mol]


Przelicz Pound-mole na Gram-mole