Pound-mole -> Gram-mole

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-mole na Gram-mole: 1 Pound-mole [lbmol] = 453,592 37 Gram-mole [g-mol]Przelicz Pound-mole na Gram-mole:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Liczność materii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound-mole [lbmol]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gram-mole [g-mol]'.

Pound-mole -> Gram-mole