Pound-siła -> Ounce-force

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-siła na Ounce-force: 1 Pound-siła [lbf] = 16 Ounce-force [ozf]Przelicz Pound-siła na Ounce-force:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound-siła [lbf]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce-force [ozf]'.