Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Poundal per square foot na Metr słupa wody: 1 Poundal per square foot = 0,000 151 754 673 997 95 Metr słupa wody [mH2O]


Przelicz Poundal per square foot na Metr słupa wody