Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


138,254 954 376 Miliniuton [mN]
13,825 495 437 6 Centyniuton [cN]
1,382 549 543 8 Decyniuton [dN]
0,138 254 954 4 Niuton [N]
0,013 825 495 4 Dekaniuton [daN]
0,000 138 255 Kiloniuton [kN]
1,382 549 543 76×10-7 Meganiuton [MN]
1,382 549 543 76×10-10 Giganiuton [GN]
13 825,495 437 6 Dyna [dyn]
0,000 138 255 Sthène [sn]
14,098 081 850 2 Pond
0,014 098 081 9 Kilopond [kp]
1,409 808 185 017 3×10-5 Megapond [Mp]
14,098 081 850 2 Miligrave-force [gf]
0,014 098 081 9 Kilogram-force [kgf]
0,497 295 202 7 Ounce-force [ozf]
0,031 080 950 2 Pound-siła [lbf]
3,108 095 017 156 7×10-5 Kilopound-siła [kip]
1 678 111,646 067 6 Atomic unit of force
1,554 047 508 578 4×10-5 Ton-force [tnf]
1 Poundal [pdl]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.