Procent -> Parts per hundred million

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Procent na Parts per hundred million: 1 Procent [%] = 1 000 000 Parts per hundred million [pphm]Przelicz Procent na Parts per hundred million:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Parts-Per ...'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Procent [%]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Parts per hundred million [pphm]'.